Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aasetre, Jørund; Cruickshank, Jørn. (2020) Innføring i miljø- og ressursgeografi. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245021585.

Del av bok/rapport

  • Cruickshank, Jørn; Aasetre, Jørund. (2020) Perspektiver på miljø- og ressursgeografi. Innføring i miljø- og ressursgeografi.
  • Aasetre, Jørund. (2013) Nature conservation in Norway. Norway : Nature industry and society.
  • Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen. (2012) Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted.
  • Vik, Jostein; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Aasetre, Jørund. (2011) Bruk og vern-brytninger om demokrati. Rurale brytninger.
  • Aasetre, Jørund. (2005) INON - the history of a Norwegian wilderness indicator. Landscape, Law and Justice. Proceedings of a conference organised by the Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.
  • Aasetre, Jørund. (2004) Naturforvaltningens holdninger til kulturlandskapet. Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones.
  • Aasetre, Jørund. (2000) Norsk Naturforvaltning: Oppfatninger og verdier. Menneskers rom.

Rapport/avhandling

  • Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund. (2013) Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-174-5.
  • Aasetre, Jørund. (2000) Holdninger og kultur i norsk naturforvaltning. 2000. ISBN 82-471-5024-7.