Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berge, Trond; Melinda, Dinca; Crasovan, Mariana; Lustrea, Anca; Onitiu, Atalia; Fyhn, Håkon; Thomassen, Hans Martin; Ravn, Malin Noem; Tvedt, Geir; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2020) ClassroomLab: Classroom Laboratory Reader. 2020. ISBN 978-606-11-7452-2.
  • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Bjørnsen, Espen Liland. (2004) Glob@lisering: Antropologiske perspektiver Bachelor årboka. 2004. ISBN 82-91782-02-4. Bachelorårboka sos.ant NTNU (1).
  • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2003) Bryte Brød: Maten i Kroppen, Vi og de andre. 2003. Bachelorårboka sos.ant NTNU (1).

Del av bok/rapport