Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS), særlig innenfor studier av effekter av klimaendringer.

Jeg har hatt stillingen som professor i geografisk informasjonsbehandling ved Institutt for geografi siden 2013. Jeg underviser særlig i bruken av Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og geografisk informasjonsvitenskap, men underviser også i kvantitativ metode for geografer og et emne om effekter av klimaendringer. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til bruken av GIS generellt, men særlig innen studier om effekter av klimaendringer, sårbarhet ovenfor klimainduserte naturkatastrofer, tilgjengelighet til helsetjenester, disaggregerte studier av borgerkriger, byplanlegging og GIS brukt innen utdanning generelt og feltbasert undervisning spesielt.

Pågående prosjekter: se engelsk side

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner