course-details-portlet

SOS8534 - Sosial ulikhet, migrasjon og mobilitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset problematiserer de sosiologiske kjernespørsmål knyttet til ulikhet, velferd og integrering i det senmoderne samfunnet og hvordan disse begrepene er relaterte til hverandre. Undervisningen fokuserer på sentrale teoretiske perspektiver og teorier, men presenterer også empiriske bidrag, både fra det norske og det internasjonale samfunnet. Det legges videre vekt på å forankre diskusjonene i analyser av vår tids samfunnsutfordringer, for eksempel velferdsstatens fremtid, endringer av arbeidslivet, mobilitet og migrasjon.

Målsetningen med PhD-kurset er å samle yngre forskere for å kritisk utfordre eksisterende teorier på feltet og videreutvikle forskningen i skjæringspunktet mellom sosial ulikhet, velferd og integrering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studentene skal få inngående kunnskap om sentrale teorier om sosial ulikhet, velferd og integrering.

Ferdighetsmål:

  • Studentene skal kunne teoretisere et valgt sentralt aspekt ved sosial ulikhet, velferd og integrering og presentere funn i et artikkelutkast av høy internasjonal kvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med en blanding forelesninger og deltakernes presentasjoner av egne forskningsprosjekter i et ukeslangt PhD-seminar, og med supplerende læringsaktiviteter før/etter seminaret. Som del av kurset skal deltakerne arbeide med og få godkjent et paper som diskuterer et nærmere avgrenset tema innenfor kursets tematikk.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3521 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU