Bakgrunn og aktiviteter

Er tilknyttet ingeniørutdanningene ved IMA, og underviser for tiden i generell kjemi og uorganisk kjemi. Er i tillegg studieprogramleder for EVU-tilbudet høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess.

Arbeider med en doktorgrad innen kjemididaktikk på universitetsnivå med fokus på hvordan studenter forstår kjemiske bindinger, og hva som bidrar til deres læring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019