course-details-portlet

PSY2103 - Miljøpsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Faget introduserer miljøpsykologi som et forskningsbasert, anvendt psykologisk fag. Forholdet mellom mennesker og det fysiske miljøet blir belyst med metoder og teorier som er brukt i miljøpsykologi. Dette omfatter både innvirkningen det fysiske miljøet (f. eks. natur som skog eller hav, men også byer og bygninger) har på mennesker og deres helse og velvære (positivt og negativt). Det vil også bli belyst hvordan mennesker påvirker det fysiske miljøet (f. eks. hvordan mennesker tar miljørelevante avgjørelser knyttet til transport, strømbruk, eller kjøp av produkter). Anvendelse av miljøpsykologiske funn, teorier og forskningsmetoder blir tematisert for miljø- og klimavern i kontekst av bedrifter, myndighetene, miljøkampanjer og lokalsamfunn, og for å tilrettelegge og planlegge byrom som fremmer livskvalitet blant innbyggerne.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • bred kunnskap om de viktigste måtene mennesker og fysisk miljø påvirker hverandre på
  • har kunnskap om de basale begrepene, teoriene og de viktigste empiriske funn fra miljøpsykologisk forskning når det gjelder hvordan mennesker påvirkes av ulike typer fysiske miljø og miljøets stressfremkallende eller stressreduserende virkning
  • i tillegg grunnleggende kunnskap om hvordan mennesker tar beslutninger som påvirker miljøet, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i bedrifter og av myndighetene

Ferdigheter

Studenten kan

  • beskrive de viktigste miljøpsykologiske teoriene med presist vitenskapelig språk og anvende disse for å analysere relevante problemstillinger innenfor miljøpsykologi
  • vurdere vitenskapelige artikler i miljøpsykologi og bedømme deres sentrale konklusjoner.

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i noen av de mest presserende samfunnsutfordringene innenfor livskvalitet, klima og miljø, og kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor miljøpsykologi
  • kan skriftlig og kritisk reflektere over fagstoffet og bruke vitenskapelig litteratur fra miljøpsykologi for å underbygge argumentasjonen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU