Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider og driver med forskningsformidling, intern kommunikasjon, nettsider og sosiale medier.

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Bygge og produsere innhold for nettsider
  • Produsere innhold sosiale medier
  • Forskningsformidling
  • Medie- og samfunnskontakt
  • NTNUs intranett, brukerstøtte, veiledning, opplæring (Innsida)
  • Søkemotoroptimalisering (SEO)
  • Mediestatistikk
  • Optimalisere bilder for bruk i nettsider
  • Produsere digitale skjema og rapporter (Wufoo)

Nettsider jeg har ansvar for


Her finner du meg (tid/sted)

Jeg arbeider ved to institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Ansatt i 50%-stilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), 50% ved Institutt for psykisk helse (IPH) og arbeider annenhver uke ved hvert av instituttene.

Partallsuker: Institutt for psykisk helse (IPH)

Medisinsk-teknisk forskningssenter del 1, Øya, Olav Kyrres gt 9, Trondheim. Kontor: MTFS 3.204

Oddetallsuker: Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Laboratoriesenteret, Øya, Erling Skjalgssons gate 1, Trondheim. Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.004

Kontakt kommunikasjon IKOM
Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no

Sist endret: 6. februar 2018