Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) og Institutt for psykisk helse (IPH) og arbeider med forskningsformidling, nettsider, sosiale medier og intranett.

Arbeidsområde


Hvor finner du meg?

Jeg arbeider annenhver uke ved hvert av mine instituttIKOM i partallsuker og IPH i oddetallsuker.

Tid og sted

Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.