Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskningsformidling, nettsider, sosiale medier og intern kommunikasjon.

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) og Institutt for psykisk helse (IPH), som er to institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

Fagfelt / arbeidsområde

  • Forskningsformidling
  • Nettsider
  • Sosiale medier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Brukerstøtte, veiledning og opplæring i NTNUs intranett (Innsida)
  • Søkemotoroptimalisering (SEO)
  • Mediestatistikk
  • Optimalisere bilder for bruk i nettsider
  • Digitale skjema og rapporter

Nettsider jeg har ansvar for


Her finner du meg

Jeg er ansatt i 50%-stilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin og 50% ved Institutt for psykisk helse. Jeg arbeider annenhver uke ved hvert av instituttene.

Partallsuker

Institutt for psykisk helse (IPH), Medisinsk-teknisk forskningssenter MTFS 3.204, Olav Kyrres gt 9, Øya.

Oddetallsuker

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Laboratoriesenteret 231.05.048, Erling Skjalgssons gate 1, Øya.

Kontakt kommunikasjon IKOM

Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.