Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) og Institutt for psykisk helse (IPH). Jeg arbeider med forskningsformidling, nettsider, sosiale medier og intranett.

Fagfelt/Arbeidsområde


Hvor finner du meg?

Jeg arbeider annenhver uke ved hvert av mine instituttIKOM i partallsuker og IPH i oddetallsuker.

Tid og sted

Oddetallsuker: MTFS 1.419B / IPH: Olav Kyrres gt 9, Øya

Partallsuker: Laboratoriesenteret 231.05.048 / IKOM: Erling Skjalgssons gt 1, Øya

Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.