Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider ved to institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Mine oppgaver er hovedsaklig kommunikasjonstøtte, nettsider, sosiale medier og Innsida.

Fagfelt og arbeidsområde


Tid og sted

Jeg er ansatt i 50% stilling ved Institutt for psykisk helse (IPH) og 50% ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Jeg har en kontorplass ved hvert av instituttene.

To første uker hver måned arbeider jeg ved Institutt for psykisk helse
Medisinsk-teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gt. 9, MTFS 4.424

To siste uker hver måned arbeider jeg ved Institutt for klinisk og molekylær medisin
Laboratoriesenteret, Erling Skjalgssons gt. 1, LS 231.05.048