Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er avdelingsingeniør og kommunikasjonsmedarbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) og Institutt for psykisk helse (IPH). Jeg arbeider mest med nettsider, forskningsformidling og kommunikasjonsoppgaver.

Fagfelt / Arbeidsområde

Tid og sted - Hvor finner du meg?

Kommunikasjonsressurser IKOM

Felles epost til kommunikasjonsmedarbeiderne ved IKOM (Irene og Kari)
Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no