Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med forskningsformidling, nettsider, sosiale medier og intern kommunikasjon. Jeg er ansvarlig for nettsidene ved IKOM og IPH.

Jeg er kommunikasjonsmedarbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) og Institutt for psykisk helse (IPH) som er to institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Nettsider
  • Sosiale medier
  • Forskningsformidling
  • Brukerstøtte, veiledning og opplæring i NTNUs intranett (Innsida)
  • Søkemotoroptimalisering (SEO)
  • Mediestatistikk
  • Optimalisere bilder for bruk i nettsider
  • Digitale skjema og rapporter (Wufoo)

Nettsider jeg har ansvar for


Her finner du meg

Jeg er ansatt i 50%-stilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin og 50% ved Institutt for psykisk helse. Jeg arbeider annenhver uke ved hvert av instituttene.

Partallsuker

Institutt for psykisk helse (IPH), Medisinsk-teknisk forskningssenter MTFS 3.204, Olav Kyrres gt 9, Øya.

Oddetallsuker

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Laboratoriesenteret 231.05.004, Erling Skjalgssons gate 1, Øya.

Kontakt kommunikasjon IKOM

Epost: kommunikasjon@ikom.ntnu.no