Bakgrunn og aktiviteter

Ingvill Stuvøy er postdok i sosiologi tilknyttet forskningsgruppa "Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat". Hun har en doktorgrad (2018) i sosiologi fra NTNU og en bachelor- (2008) og mastergrad (2011) fra Københavns Universitet. Ingvills phd-avhandling Parenthood at a price. Accounting for the viability of transnational surrogacy handlet om betydningen av penger i transnasjonal surrogati og tok utgangspunkt i nordmenns reiser til utlandet for å få barn ved hjelp av en surrogatmor. I postdoken dreier Ingvill fokuset mer mot migrasjon enn tidligere, inkludert da den type "repro-migrasjon" som hun studerte i doktorgraden. Formålet er å bidra med kunnskap om migrasjons- og velferdsstatspolitikk knyttet til barn og mer overordnet bidra til drøfting av spørsmål knyttet til ulikhet og velferdsstatens økonomiske og sosiale bærekraft. 

Primære forskningsområder: surrogati, reproduksjon, reproduksjonsteknologi, kropp, kjønn, ulikhet, (repro)migrasjon, penger, (bio)økonomi, velferdsstat, kvalitative metoder, feministisk teori, økonomisk sosiologi, familiesosiologi

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stuvøy, Ingvill. (2016) Surrogati: Reproduksjon i globalt farvann. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.

Rapport/avhandling

  • Stuvøy, Ingvill. (2018) Parenthood at a price. Accounting for the viability of transnational surrogacy. 2018. ISBN 978-82-326-3180-3.