Bakgrunn og aktiviteter

Ingvill Stuvøy er postdok i sosiologi tilknyttet forskningsgruppa "Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat". Hun har en doktorgrad (2018) i sosiologi fra NTNU og en bachelor- (2008) og mastergrad (2011) fra Københavns Universitet. Ingvills phd-avhandling Parenthood at a price. Accounting for the viability of transnational surrogacy handlet om betydningen av penger i transnasjonal surrogati og tok utgangspunkt i nordmenns reiser til utlandet for å få barn ved hjelp av en surrogatmor. I postdoken dreier Ingvill fokuset mer mot migrasjon enn tidligere, inkludert da den type "repro-migrasjon" som hun studerte i doktorgraden. Formålet er å bidra med kunnskap om migrasjons- og velferdsstatspolitikk knyttet til barn og mer overordnet bidra til drøfting av spørsmål knyttet til ulikhet og velferdsstatens økonomiske og sosiale bærekraft. 

Primære forskningsområder: surrogati, reproduksjon, reproduksjonsteknologi, kropp, kjønn, ulikhet, (repro)migrasjon, penger, (bio)økonomi, velferdsstat, kvalitative metoder, feministisk teori, økonomisk sosiologi, familiesosiologi

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stuvøy, Ingvill. (2016) Surrogati: Reproduksjon i globalt farvann. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.

Rapport/avhandling

  • Stuvøy, Ingvill. (2018) Parenthood at a price. Accounting for the viability of transnational surrogacy. 2018. ISBN 978-82-326-3180-3.

Andre

  • Stuvøy, Ingvill. (2019) 1,6 barn og andre trøblete tall. Kvinnedagen 8.mars: Hvem skal bære (frem) velferdsstaten? Befolkningspolitikk i et bredt perspektiv . Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO; Oslo. 2019-03-08 - 2019-03-08.
  • Stuvøy, Ingvill. (2019) Dør vi ut? Fallende fertilitet (paneldebatt). Sakprosafestivalen . Litteraturhuset i Trondheim; Trondheim. 2019-11-01 - 2019-11-01.
  • Stuvøy, Ingvill. (2019) En hjelpende livmor? (Bio)politikk, surrogati og potensialet i den reproduktive assistansen. Kjønnsforskning NÅ! . Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT; Tromsø. 2019-11-13 - 2019-11-15.
  • Øversveen, Emil; Stuvøy, Ingvill; Toft, Maren. (2019) Sosiale skillelinjer, klasse og konflikt (panelsamtale). Sosiologifestivalen 2019 . Trøndersosiologene; Trondheim. 2019-09-24 - 2019-09-24.
  • Stuvøy, Ingvill. (2018) Panelist on "The Future of Reproduction". The Future of Reproduction . Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU; Trondheim. 2018-09-06 - 2018-09-06.
  • Stuvøy, Ingvill. (2017) Paneldeltakere i debatt om "Verdien av et liv". Verdien av et liv . Litteraturhuset; Trondheim. 2017-05-03 - 2017-05-03.