Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d i samfunnsvitenskap - fagretning sosialt arbeid

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Husby, Inger Sofie Dahlø. (2019) Samarbeid med barn. En utforskende analyse av samarbeidspraksiser med barn i barneverntjenesten med vekt på barns perspektiver. 2019. ISBN 9788232639533.
  • Husby, Inger Sofie Dahlø. (2008) Ungdommens råd til barnevernet : samhandling, kommunikasjon og problemløsning. 2008. ISBN 9788291927091.
  • Skårstad, Anita; Bratterud, Åse; Binde, Ragna; Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø. (2007) Fra 17 til 18 : endret livssituasjon for ungdom med barneverntiltak i Trondheim. 2007.
  • Bratterud, Åse; Binde, Ragna; Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø; Iversen, Oddmar; Munkeby, Lene; Skårstad, Anita. (2006) Ungdom med barnevernstiltak : på vei mot voksenlivet. 2006.
  • Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø. (2006) Ungdom i Verdal. Hva gjør de? Hvem strever? Hva kan gjøres?. 2006.
  • Husby, Inger Sofie Dahlø. (2000) "Og så må jeg treffe barnet" : en kvalitativ studie av klientarbeid med barn ved undersøkelser. 2000.