Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med:

 • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Gunnerusbiblioteket
 • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Spesialsamlingene
 • Litteratursøk, Oria, referansehåndtering, oppgaveskriving
 • Formidlingsaktiviteter; utstillinger, arrangement, m.m.
 • Formidling fra samlingene, blogg for Spesialsamlinger
 • Bibliotekutvikling / UX
 • Digital humaniora

 

Utdanning:

 • 3-årig høyskoleutd.; Statens bibliotekhøyskole
 • Bachelor i historie, NTNU
 • Miljøforvaltning, UiO/NKS
 • Informasjonskunnskap, Folkeuniversitetet
 • Masteremner - NTNU: hist3225, hist 3465, hist3105, hist3115, hist3125, ped3804

 

Har tidligere jobbet ved:

 • Miljøverndepartementet
 • Nasjonalbiblioteket
 • NRK