Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Bybrannen i 1842

av 18. januar 2017 i Bilder, Kart, UBrss med Ingen kommentarer
Lørdag 22. januar 1842, ved 20-tida om kvelden brøt det ut brann i Trondheim, og 371 bygårder brant ned. 3000 mennesker ble husløse. Da hadde det gått bare 9 måneder siden sist Trondheim ble rammet av brann.

1840-tallet  ble i det hele tatt et utfordrende tiår for byen med hele 5 bybranner i tidsrommet 1841-47. Flere ganger hadde man diskutert såkalt murtvang, men det påbudet kom ikke før i 1846 –  bl.a. fordi man tidligere hadde hevdet at klimaet i Trondheim ikke var gunstig for mur og stein!

Gjenoppbyggingen etter brannen i 1842 gikk fort, men ble etterhvert gjenstand for skarp kritikk. I «Granskeren» 2. mars 1843 kritiserer en ikke navngitt artikkelforfatter Trondheims myndigheter for ikke å være nytenkende nok, verken angående brannsikkerhetsmessige og estetiske hensyn. I følge «Granskeren» har staten punget ut med 8 tønner gull for gjenoppbygging av Trondheim etter de to brannene i 1841 og 1842, og mente derfor at det var rimelig å spørre om «Brandsikkerheden er forøget i nogen Mon». Etter 1842-reguleringen kom kun to nye gater til; Carl Johans gate og Thomas Angells gate – ellers ble byen bygd opp med de «samme trange Smug som før». Man hadde i store trekk tenkt å bygge opp igjen etter Cicignons gamle plan. I Gunnerusbiblioteket har vi et reguleringskart etter brannen i 1842, som omfatter Sanden (dagens Sandgata) og Dronningens gate med tverrgående gater og veiter. De røde linjene angir den gamle bebyggelsen, og man kan se at flere gater og veiter er gjort betydelig bredere. Gå gjerne inn på www.gunnerus.no og søk på kartet der. I denne nettressursen er det mulig å zoome inn på detaljer.

kart, reguleringsplan over Trondheim etter brannen i 1842

«Plan til regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22. januar 1842.»

Behovet for nye bygg som oppsto etter disse brannene medførte en tilstrømming av folk med byggteknisk kompetanse til byen. Knut Mykland skriver i Trondheims historie 997-1997 at «folk strømmet til Trondheim som til et California». Håndverkere fra Bergen, Stavanger, Christiania, Danmark og Tyskland kom i hopetall til Trondheim, og annonserte gjerne sine tjenester i Adresseavisen, slik som tømmermester Meinhardt gjorde den 3. juli 1841:

Undertegnede tager sig herved den Frihed at anbefale seg til Udførelse af alle Slags Tømmer- og Bindingsværks-Bygninger, ligesom og til at forfærdige Bygningstegninger, lovende Enhver som vil gjøre Brug av min Tjeneste, godt og forsvarligt Arbeide, for moderat Betaling. Anbefalende Attester kan præsteres. Trondhjem 2den Juli 1841. F. Meinhardt, Tømmermester. Logerende hos Garver Strand.

De nye håndverkerne i byen kunne også avertere etter læregutter «af honnet Familie»; flere kom i arbeid, og både arbeidsfolk, byens egne håndverkere, vertshusholdere og kjøpmenn opplevde oppgangstider. Gjenreisningen ble likevel dyr for mange, fordi prisen på byggematerialer og arbeidskraft steg kraftig. Knut Mykland skriver at «mange hadde dessuten latt seg forlede til «at opføre Palladser i stedetfor passende Vaaningshuse»».  Fra 1843 og i noen år framover gikk flere virksomheter konkurs, men likevel betydde brannene kun en kortvarig stagnasjon, skriver Mykland.

Mannen som tegnet det mest kjente reguleringskartet etter 1842-brannen het treffende nok C.M. Tegner, og hans kart befinner seg i Statsarkivet i Trondheim. Gunnerusbiblioteket har imidlertid en vakker tegning av Trondheim og omegn, datert nettopp i 1842, og samme Tegner er kunstneren bak dette bildet:

lite-trondhjem-1842-ubt-to-000121_01

Bildet kan også sees i www.gunnerus.no , og der kan du zoome inn på detaljene.

 

Store ulykker setter avtrykk også i folkeminnet, og i Gunnerusbibliotekets samling av skillingsviser finner vi «Tvende smukke Sange, inneholdene Beretning om Ildebrandene i Trondhjem den 24de April 1841 og den 22de Januar 1842…»:

                     

Skillingsvisene vil seinere bli tilgjengelige i www.gunnerus.no

Kilder:
  • Ingrid Pedersen. Et lite kapitel av Trondhjems Bygningshistorie: brandene i Trondhjem april 1841 og januar 1842 og gjenopbyggingen av de brente strøk efter de nye planer. Særtrykk av Trønderske Blade, 18. og 25. mai 1935.
  • Trondhjems Regulering. I: Granskeren, 02.03.1843.
  • Knut Mykland. Fra Søgaden til Strandgaden 1800-1880Trondheims historie 997-1997. B.3., Oslo 1996
  • Anders Kirkhusmo og Per R. Christiansen, red. Trondheim brenner: branner og brannvern i byen gjennom 1000 år, Trondheim 2013.
  • Plan til Regulering af Brandtomterne efter Ildebranden den 22. januar 1842. [Kart.] XN (Uhj) 190
  • C.M. Tegner. Trondheim, 1842. [Tegning]. UBT-TO-000121_01
  • Jensen, Anders A. Tvende smukke Sange, indeholdende Beretning om Ildebrandene i Trondhjem den 24de April 1841 og den 22de Januar 1842, samt Hs Maj. Kongens Skrivelse til Trønderne i samme Anledning. Thjem, [1842?]. V box 9:942

Jeg er hovedbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket og har mangslungne oppgaver som innebærer litteraturtjenester for studenter og ansatte, og formidling og markedsføring av bibliotekets samlinger.

Om forfatteren

Om forfatteren: Jeg er hovedbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket og har mangslungne oppgaver som innebærer litteraturtjenester for studenter og ansatte, og formidling og markedsføring av bibliotekets samlinger. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp