Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Fuglstad, Geir-Arne; Hem, Ingeborg Gullikstad; Knight, Alexander; Rue, Håvard; Riebler, Andrea Ingeborg. (2019) Intuitive Joint Priors for Variance Parameters. Bayesian Analysis.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Hem, Ingeborg Gullikstad; Knight, Alexander; Rue, Håvard; Riebler, Andrea Ingeborg. (2019) Intuitive joint priors for variance parameters. arXiv.org.