Bakgrunn og aktiviteter

Ida Marie Lyså er postdok i tverrfaglig barne- og ungdomsforsking ved Norsk senter for barneforskning, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hun har mastergrad i sosialantropologi (UiB) og doktorgrad i tverrfaglig barne- og ungdomsforsking (NTNU). Idas phd-avhandling (2018) handlet om barns hverdagslige erfaringer av disiplineringspraksiser i kinesiske barnehager, samt hvordan slike praksiser hang sammen med kontekstuelle forståelser av barn, barndom, og individet i kinesisk kontekst. Hennes postdok-prosjekt fokuserer på ungdommers opplevelser av sine samtidige og fremtidige liv i Accra, Ghana.  

Ida underviser i flere fag fra bachelor til phd-nivå i barneforskning, og er veileder for masterstudenter tilknyttet Mphil i Childhood Studies.

Ida er redaktør i det nordiske tidsskriftet BARN.

Faglige interesser:

 • Antropologi og barneforskning
 • Kulturforståelse og kulturmøter
 • Disiplinering og barns hverdagsliv
 • Kvalitative metoder, metodologi og etikk i barneforskning
 • Barn og unge i Afrika

 

Forskergruppetilhørighet:

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Lyså, Ida Marie; Ursin, Marit. (2019) Migration and Mobility in Childhood (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies..
 • Ursin, Marit; Lyså, Ida Marie. (2019) Agency and Rights in Childhood (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies..
 • Lyså, Ida Marie. (2012) Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi. Barnehagen som danningsarena.

Rapport/avhandling

 • Lyså, Ida Marie. (2018) Duties and Privileges: An Ethnographic Study of Discipline as Relational Practice in two Urban Chinese Kindergartens. 2018. Doktoravhandlinger ved NTNU (152).
 • Lyså, Ida Marie. (2018) Komparativ forskning på (barne)institusjoner - forskningsfokus og forsåelser av barn og barndom. 2018. Barn (2).
 • Lyså, Ida Marie. (2018) Sammendrag av doktorgradsavhandlinger. Duties and Privileges: an Ethnographic study of Discipline as Relational Practice in two urban Chinese Kindergartens. 2018. Barn (2).
 • Lyså, Ida Marie; McNeish, John Andrew. (2009) The Brutal Freedom of Street Life Challenges in Assisting Street Children out of Street Life. 2009.