Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Lyså, Ida Marie. (2012) Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi. Barnehagen som danningsarena.

Rapport/avhandling

  • Lyså, Ida Marie; McNeish, John Andrew. (2009) The Brutal Freedom of Street Life Challenges in Assisting Street Children out of Street Life. 2009.