Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjellvær, Hilde; Seierstad, Cathrine. (2018) Women directors on corporate boards: Change agents for gender diversity in the boardroom and beyond?. EURAM 2018. Research in Action.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2016) Lederutvikling - perspektiver og praksiser. Strategisk HRM 2.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2014) Lederutvikling - perspektiver, praksiser og paradokser. HMS, etikk og internasjonale perspektiver.
  • Fjellvær, Hilde. (2013) Pluralistiske organisasjoner og motstridende logikker:Hva er de - hva gjør vi?. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar.
  • Fjellvær, Hilde. (2007) Living with ambiguity: How do organizations cope with multiple logics?. Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien.
  • Fjellvær, Hilde. (2003) A highly competent workforce: Why should leadership in professional organizations be any different?. Frihet og mangfold. Festskrift til Odd G. Arntzen. Lars Fallan og Ove Gustafsson (red.).

Rapport/avhandling