course-details-portlet

MET3003 - Prosjektstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

a. Initiering av prosjekter, målformulering
1. Ideskaping
2. Idébehandling
3. Idévurderingsrapportering

b. Organisering av prosjekter
1. Organisasjonsstrukturer og organigram
2. Styrker og svakheter ved prosjektorganisering
3. Forholdet mellom prosjekt –og basisorganisasjon
4. Prosjektets interne organisering og indre liv

c. Målformulering
1. Målformuleringsprosess
2. Forskjellige typer mål
3. Hva er en god målformulering

d. Planlegging og oppfølging
1. Sammenheng mellom mål og planlegging
2. Hovedelementer i planleggingen
3. Framdriftsplanlegging
4. Ressursplanlegging, økonomi
5. Prosjektmodellen som planleggingsverktøy
6. Prinsipper for oppfølging
7. Krav til formelle oppfølgingssystemer
8. Formell oppfølging i praksis

e. Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon
1. Prosjektlederen har med mennesker å gjøre
2. Prosjektsituasjonen


f. Informasjonsvirksomhet
1. Utfordringer
2. Hva er det som svikter?
3. En vei til bedre informasjon

g. Evaluering

h. Prosjektstyring, modeller for vellykket framdrift i prosjektet
1. Prosjektkalkulasjon
2. Nettverksplanlegging
3. Møteteknikk

i. Prosjektledelse, kreativ problemløsning
1. Ideer og behandling av ideer
2. Teknikker for ideskaping og vurdering

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten får innsikt i at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere samarbeidsarbeidsform som brukes både for kontinuerlig utvikling av organisasjoner og for gjennomføring av både store og små oppdrag internt og eksternt i norske bedrifter. Studenten får dyptgående innsikt i prosjektarbeidets deler, målformulering, planlegging og oppfølging. Implementeringsdelen vies spesiell oppmerksomhet i undervisningen.

Ferdigheter:
Studenten har oversikt over metoder og teknikker som benyttes i prosjektering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Studenten har også oversikt over kreativ tilnærming og metodikk såsom etablering av detaljerte handlingsplaner.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne initiere og lede komplekse prosjekter. Som prosjektleder skal studenten etablere kvantitative mål og sette disse inn i en handlingsplan. Som leder skal han kvalitetssikre hele prosjektarbeidet til overlevering kunde.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og gruppearbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ÅØKADM)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.04.2021

Innlevering 22.04.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU