Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Lund, Henrik Brynthe; Kauko, Tom. (2014) Når røyken har lagt seg. Hvordan eiendomsutviklingsprosjektet på Petersontomta påvirkes av ulike politiske og økonomiske prosesser – en casestudie. 2014.