course-details-portlet

GEOG2900 - Bacheloroppgave i geografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset gir mulighet for faglig fordypning og erfaring i å gjennomføre et selvstendig arbeid gjennom en oppgaveprosess som kan tilsvare et begrenset utrednings- eller forskningsarbeid. Studentene velger problemstilling for oppgaven innenfor et av fagfeltene ved instituttet. Oppgaven skal være empirisk basert eller mer teoretisk innrettet. Videre skal oppgaven forholde seg til relevant faglitteratur. Det vil bli gitt veiledning gruppevis og individuelt ut fra de tema oppgavene plasseres under.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har innsikt i aktuelle problemstillinger og relevant faglitteratur innenfor ett av instituttets fagfelt.
- Har forståelse av og fordypning i metodiske og analytiske tilnærminger.

Ferdigheter:
- Kan kritisk vurdere teorier og forskningsresultater.
- Kan gjennomføre et faglig selvstendig arbeid.

Generell kompetanse:
- Har teoretisk og metodisk kunnskap i faglig formidling, både muntlig og skriftlig.
- Kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med et avgrenset utrednings- eller forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger, 1 workshop, gruppe- og individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppevise veiledningsmøter
  • Progresjonsmøte med fremlegging av oppgave

Mer om vurdering

Det vil kun bli gitt veiledning på bacheloroppgaven i semester der det blir gitt undervisning.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i geografi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU