Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Lederstøtte
  • Etter- og videreutdanning i fremmedspråk og nordisk
  • Sekretær instituttstyret
  • Undervisningsplanlegging og arbeidsplaner
  • Administrativ koordinator Prosjektil, KOSEN, Visped

Utdanning:

Cand.philol i spansk språk, UiT

I tillegg: Mellomfag statsvitenskap fra Universdad de Granada i Spania og NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene. (2013) "I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference.