Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Lederstøtte
  • Etter- og videreutdanning i fremmedspråk og nordisk
  • Sekretær instituttstyret
  • Undervisningsplanlegging og arbeidsplaner
  • Administrativ koordinator Prosjektil, KOSEN, Visped

Utdanning:

Cand.philol i spansk språk, UiT

I tillegg: Mellomfag statsvitenskap fra Universdad de Granada i Spania og NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene. (2013) "I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. EDEN annual conference 2013 "The joy of learning" . European Distance and E-learning Network; Oslo. 2013-06-12 - 2013-06-15.