Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i STS og prosjektledelse for master- og PhD-studenter.
Gjennom ansvar for emner og studieretninger som Humanister i Praksis (HiP3000), Prosjektledelse og kommunikative utfordringer (AVS3010) og Praksisopphold i bedrift/institusjon (KULT3399 som er del av STS sin arbeidslivsrettede mastervariant), og POM - Prosjektorientert master for flere masterprogram på HF - har jeg i 10 år jobbet aktivt og utadrettet med innovative løsninger for å tette gapet mellom studier og arbeidsliv. Dette har bidratt til å demonstrere HF-utdanningenes arbeidslivsrelevans både for potensielle arbeidsgivere og masterstudenter fra de fleste masterprogram på Det humanistiske fakultet. Jeg har koblet mer enn 100 samarbeidspartnere og 300 masterstudenter i samarbeidsprosjekt og praksisoppdrag, og arrangert en rekke konferanser om arbeidslivsrelevans og samarbeid mellom arbeidsgivere og studier. 

Stikkord for hva jeg forsker på: Tverrfaglig kunnskapsproduksjon og kunnskapsledelse. Prosess- og prosjektledelse. Innovasjon. Samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsliv og studier. Bærekraftig byutvikling og samfunnsplanlegging. Aksjonsforskning. FM og energiforbruk i større bygg og boliger. Bærekraftig hytteutvikling. Estetikk og bærekraftig energiforbruk. Universell design. Samproduksjon av kjønnsforståelse og teknologibruk/-utvikling.

RESEARCH PROJECTS AND COMPTENCE

Anvendelse av STS-kompetanse i tverrfaglige praksiser

Tilrettelegging for samarbeid mellom studier og arbeidsliv, og bruk av arbeidslivspraksis som del av universitetsundervisningen

ZEB: knowledge transfer and operation of zero emmission buildings (Facility management)

Electric vehicles: user preferences, transport policy and development of charging infrastructure

Brøset - action research and municipal planning of a sustainable neighbourhood

Paradoxes of design: aesthetics as potential barrieres against sustainable energy consumption?

Interdisciplinarity, Trust and Trivialization: A study of interdisciplinary work life praxis (2005-2007)

Shaping of young girls' computer interests (1998-2005)


Norske bøker jeg har bidratt til å redigere: 

"Hytteboka"

 Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien

Vitenskap som dialog- kunnskap i bevegelse 

 

RESEARCH FIELD AND COMPTENCE

 • Interdisciplinary knowledge production.
 • Planning
 • Design/aesthetics and sustainable energy consumption
 • Action research
 • Technology and every day life 
 • Studiesof Science and Technology
 • Co-construction of gender and technology.
 • Universal design.
 • Work life diversity.

Employed at Centre for Energy and Society

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927901.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2011) Fun and play in digital inclusion. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2011) Frihet i ei lita hytte? Energiforbrukets sosiotekniske aktører. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Tverrfaglighetens teknologier. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2004) Inclusion through fun and play. Designing Inclusion. The development of ICT products to include women in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2003) Limits of state feminism: Chaotic translation of the 'girls and computing' problem. Strategies of inclusion: Gender in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Nordli, Hege; Sørensen, Knut Holtan. (2003) The gender game. A study of Norwegian computer game designers. Strategies of inclusion: Gender in the Information Society. Vol II: Experiences from private and voluntary sector initiatives, edited by Carol MacKeogh and Paschal Preston.

Rapport/avhandling

Andre

 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Brøset – a case of advancing sustainable built environment through learning. Technoport RERC Research ; 2012-04-16 - 2012-04-18.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Energy culture in the comfort society. Energy and Society . Institute of Social Sciences (ICS‐UL), Lisbon, Portugal; Lisboa. 2012-03-22 - 2012-03-24.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Transition to sustainable energy consuming leisure boats?. Technoport RERC Research ; 2012-04-16 - 2012-04-18.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2011) Komfortkultur og elbil. Mobilitetsuka . Trondheim kommune; 2011-09-16 - 2011-09-16.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2010) How to live CO2 neutral in bathrooms, offices, living rooms and kitchens?. Renewable Energy Research Conference . SFFE; Trondheim. 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2010) Sustainable urbanization? Norwegian cabin culture in transition. 2nd international seasonal homes and amenity migration workshop ; 2010-03-22 - 2010-03-24.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2010) A carbon neutral settlement in the making. Renewable Energy Research Conference . NTNU; 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2010) Brøset - A carbon neutral settlement in the making. How to combine sustainable technology and practice. EASST ; Trento. 2010-09-02 - 2010-09-04.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2010) Can aesthetics and design cater for more sustainable energy consumption?. NFR-seminar . NFR; 2010-04-16.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2009) Brukerpreferanser for fremtidens elbilbrukere. Ecar . Sintef energi; 2009-09-09 - 2009-09-10.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2009) Erfaringer med aksjonsforskning i Brøset-prosjektet. Workshop Brøset ; 2009-12-01 - 2009-12-02.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2008) Reshaping comfort society? Searching sustainable design. Gjesteforelesning ; University of Californa Santa Cruz. 2008-02-15 - 2008-02-15.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2008) The redistribution of domestic energy sensibilities. Aesthetics and energy. Towards Post carbon societies ; 2008-09-04 - 2008-09-05.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2008) Paradoxes of design. Acting with technology, energy and aesthetics in a warm bathroom. Towards post carbon societies? . KULT, NTNU; Trondheim. 2008-09-04 - 2008-09-05.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2007) Norwegian ICT experiences: Secondary schools and teenagers. Research Lab Stef, Ecole de Normale Superieur Cachan . Ecole de Normale Superieur Cachan; Paris. 2007-02-15.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2006) Transdisciplinary public management?. EASST . EASST; Lausanne. 2006-08-23 - 2006-08-26.
 • Amdahl, Eva; Gansmo, Helen Jøsok; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Marked for tverrfaglighet?. Seminar i Norges Forskningsråd ; Oslo. 2006-11-16 - 2006-11-17.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2006) Tverrfaglighet i offentlig administrasjon. KULFO . NFR; Oslo. 2006-11-17 - 2006-11-18.