Bakgrunn og aktiviteter

 • Studieveileder for studenter på programmene Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ og MIKJ) og Environmental Toxicology (MSENVITOX).
 • Studieveiledning og informasjonsarbeid
 • Utdanningsplaner og vitnemål
 • Permisjoner og deltidsstudium
 • Utveksling – forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Studieplanarbeid – koordinering av NVs studieplanarbeid
 • Emner på nett
 • Opptak til 2-årig masterprogram
 • Sekretær i programrådene MSENVITOX og MTKJ/MIKJ
 • Erasmus Mundus
 • Intern overgang mellom programmer
 • FS-superbruker
 • Utnevnt statistikk leverandør