Bakgrunn og aktiviteter

Programkonsulent for Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ og MIKJ), Msc in Chemical Engineering og Msc in Polymer Technology.

Studieveiledning og informasjonsarbeid
Utdanningsplaner og vitnemål
Permisjoner og deltidsstudium
Utveksling – forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning
Innpassing av ekstern utdanning
Studieplanarbeid
Opptakt til MSCHEMENG
Utdanningskvalitet
Sekretær i programrådene til MTKJ/MIKJ og MSCHEMENG
 

Instituttkonsulent med Institutt for kjemisk prosessteknologi.

  • Administrasjon av emner (TKP)
  • Lokal administrativ støtte - Blackboard
  • Undervisningskvalitet – Emne – og referansegrupperapporter, emneevaluering
  • Registrering av godkjent obligatorisk aktivitet
  • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver
  • Uttak og innlevering av masteroppgaver innen Kjemisk Prosessteknologi (TKP4900 og TKP4905)
  • Allokering av undervisningsstøtte i emner