course-details-portlet

MGLU5232 - Masteroppgave i kunst og håndverk - skriftlig

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave - skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave - skriftlig 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk forskningsprosjekt som er originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et tema relevant til kunst og håndverk. Forskningsprosjektet kan være teoridrevet eller praksisledet, men resultatet som skal evalueres er en skriftlig masteroppgave. Veiledning er et viktig element i arbeidet med masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert og uavhengig kunnskap innen metodisk, etisk og kritisk forskningsarbeid innen fagområdet
 • har avansert kunnskap om å jobbe med et tydelig forskningsspørsmål innen fagområdet
 • har grundig kunnskap om akademisk skriving og presentasjon
 • har avansert kunnskap om skriftlige og multimodale muligheter i fagområdets formater

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan trygt gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå
 • kan trygt presentere forskningsresultater og teoretisere rundt praksisledet eller teoridrevet forskning gjennom akademisk skriving på masternivå
 • kan velge mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriell med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder

kan finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å bruke veiledning
 • har grundig kompetanse i dialog med andre om egne forskningsresultater, samt å forsvare eget arbeid
 • kan analysere og anvende gjeldende teori om fagfeltet for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
 • kan bruke sin kunnskap for å styrke, utvikle og arbeide innovativt i fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skrives individuelt. Læringsmetodene består av:

 • Uavhengig individuelt arbeid under tilsyn av veileder. Tilsyn kan foregå individuelt eller i grupper.
 • To verbale presentasjoner av masterprosjektet i prosess inkludert motstand fra kollegastudenters masterprosjekter i prosess, midtveis og mot slutten av prosessen.

Alle studenter må lese, forstå og signere en skriftlig avtale som regulerer masteroppgaveprosessen. Avtalen bekrefter at det er etablert et veiledningsforhold, at temaet er godkjent av veileder og at delene (student, veileder og institutt) kjenner, forstår og har akseptert regelverket som er angitt i avtalen. Organisering av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt må ordnes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet 1
 • Obligatorisk aktivitet 2
 • Obligatorisk aktivitet 3

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Det er tre obligatoriske aktiviteter i dette emnet. Disse obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne levere eksamensoppgavene. De er som følger:

Obligatorisk aktivitet 1: Veiledning

Obligatorisk aktivitet 2: Deltakelse på midtveis seminar. Verbal presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert motstand fra medstudenters masterprosjekter i prosess. Den foreløpige skriftlige masteroppgaven må leveres til en medstudent og veileder før midtveiseminaret.

Obligatorisk aktivitet 3: Deltakelse på et avsluttende prosesseminar. Verbal presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert motstand fra medstudenters masterprosjekter i prosess. Den foreløpige masteroppgaven må leveres til en medstudent og veileder før sluttprosesseminaret.

Form for vurdering og karakterskala

Den skriftlige masteroppgaven vurderes som eksamen for dette emnet. Masteroppgaven skal skrives i samsvar med retningslinjer i tråd med ILU-kravene gitt av kurskoordinator. Masteroppgaven vurderes gjennom bokstavkarakteren A-F, der karakterene A-E betyr bestått og F betyr ikke bestått.

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått kunst og håndverk 1 og kunst og håndverk 2 (til sammen 60 sp).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave - skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave - skriftlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave - skriftlig 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU