Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er sosialantropolog og driver forskning innen blant annet:

 • Tilstedeværelse: Hva vil det si å være tilstede? Hva vil det si å være tilstede over avstand?
 • Robotisering og digitalisering: Hva vil det vil si å være menneske i teknologiens tidsalder? Er det noe ved oss mennesker som ikke kan erstattes av maskiner?
 • Kontrollrom og tilstedeværelse: Stadig mer av samfunnet styres fra kontrollrom og kontrollrommet særegne ontologiske relasjon mellom det som kontrollerer og det som kontrolleres ser ut til å bre om seg.
 • Samarbeidsprosesser og dialog i arbeidsliv og organisasjoner: hva skal til for at vi skal kunne snakke sammen?
 • Håndverk som en inngang til å forstå mennesket 
 • Klima, miljø og kulturell endring
 • Møtepunkter mellom kunst og forsking

Kort biografi

Jeg disputerte i 2011 med avhandlingen "Møte med tilstedeværelse: Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse". Har tidligere arbeidet med produktutvikling, utvikling av nettmøteteknologi, performance og studier av religiøse erfaringer. Har også forsket på omstillinger knyttet til klimatiltak, med spesiell vekt på håndverkeres rolle. Er for tiden opptatt av samarbeidsformer og kultur i organisasjoner, spesielt i byggebransjen og industribedrifter, samt kontrollroms operatører i romfarten, med vekt på operatørhåndverket. Mitt siste prosjekt er Autowork, der vi studerer robotisering, digitalisering og automatisering i ulike bransjer. Satt på spissen handler det om å forstå folkene som arbeider side om side med robotene som en dag skal ta over jobben deres.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Fyhn, Håkon. (2010) Sniff the rat visits Trondheim; neurons showing the way. Kavli Institute for Systems Neuroscience. 2010.

Bøker

 • Fyhn, Håkon; Aspen, Harald; Larsen, Anne Kathrine. (2018) Edges of Global Transformation: Ethnographies of Uncertainty. Lexington Books. 2018. ISBN 978-1-4985-8407-4.
 • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-864-7.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2433-7.

Del av bok/rapport