Bakgrunn og aktiviteter

Om Guri Ellen Hanem

 

Prosjekter:
Jeg er i avslutningsfasen med en Phd- avhandling om Kawaii og Superflat som estetiske grep i japansk populærkultur. En estetikk som er preget av det søte og det ekstremt flate vil utfordre etablerte konvensjoner om hva som er kvalitet. I avhandlingen forsøker jeg å belyse noen av disse utfordringene med utgangspunkt i konkrete eksempler fra blant annet Takashi Murakamis kunst og Sanrio konsernets Hello Kitty figur.
 
 
Forskningsinteresser:
Mine forskningsinteresser spenner vidt innenfor feltet som går under betegnelsen visuell kultur. Bildeteori, medisinske bilder, design, fotografiets teori og historie, japansk populærkultur, kulturell globalisering og transnasjonalitet.
 
I mars 2010 deltok jeg på Society for Cinema and Media Studies(SCMS) konferansen i Los Angeles med paperet:” The Flatness in Cross-Media Aesthetics” 
 
I mars 2009 deltok jeg på konferansen ”Visualising Asian Modernity” i København med paperet: "Contemporary Japanese Art and its Manifestos. ‘Superflat' and ‘Micropop' as reflections on the Contemporary World"
 
Verv:
Studieprogramleder Medievitenskap (våren 2019-d.d.)
Verneombud IKM
Fagutvalgsmedlem Kulturrådet (2019-2021)
Styremedlem i norsk medieforskerlag
 
Undervisning:
Høsten 2019  er jeg emneansvarlig for MV 2010 Skjermmedier(15 stp.)  og MV2011 Medienes estetikk(7,5 stp)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Steensen, Steen; Hanem, Guri Ellen; Bjerke, Paul. (2013) Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og Open Access. 2013.
  • Hanem, Guri E.. (2000) Skjellet og Hjerte. Om melankolien i det fotografiske. 2000.