73596458
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7529b

Bakgrunn og aktiviteter

Om Guri Ellen Hanem

 

Prosjekter:
Jeg er i avslutningsfasen med en Phd- avhandling om Kawaii og Superflat som estetiske grep i japansk populærkultur. En estetikk som er preget av det søte og det ekstremt flate vil utfordre etablerte konvensjoner om hva som er kvalitet. I avhandlingen forsøker jeg å belyse noen av disse utfordringene med utgangspunkt i konkrete eksempler fra blant annet Takashi Murakamis kunst og Sanrio konsernets Hello Kitty figur.
 
 
Forskningsinteresser:
Mine forskningsinteresser spenner vidt innenfor feltet som går under betegnelsen visuell kultur. Bildeteori, medisinske bilder, design, fotografiets teori og historie, japansk populærkultur, kulturell globalisering og transnasjonalitet.
 
I mars 2010 deltok jeg på Society for Cinema and Media Studies(SCMS) konferansen i Los Angeles med paperet:” The Flatness in Cross-Media Aesthetics” 
 
I mars 2009 deltok jeg på konferansen ”Visualising Asian Modernity” i København med paperet: "Contemporary Japanese Art and its Manifestos. ‘Superflat' and ‘Micropop' as reflections on the Contemporary World"
 
Verv:
Styremedlem i norsk medieforskerlag
 
Undervisning:
Høsten 2012 underviser jeg i emnet MV 2005 Bildekultur

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Steensen, Steen; Hanem, Guri Ellen; Bjerke, Paul. (2013) Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og Open Access. 2013.
  • Hanem, Guri E.. (2000) Skjellet og Hjerte. Om melankolien i det fotografiske. 2000.