Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Fjellheim, Frode; Drecker, Anneli; Le Tekrø, Ronni; Mortensson, Marja Helena; Bjerck, Snorre; Daling, Grete; Pirttijärvi, Ulla; Knutsson, Jonas; Øiseth, Hildegunn; Pavlovic, Jovan; Bitustøyl, Anders. (2016) Festivalprofil under Nordland Musikkfestuke 2016. Festivalprofil under Nordland Musikkfestuke 2016

Rapport/avhandling

  • Daling, Grete. (2001) Cubansk son belyst gjennom sangerens rolle - et feltarbeid med vekt på sangstil i son. 2001.