Bakgrunn og aktiviteter

Forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi, St, Olavs hospital. 

Fagansvarlig ved videreutdanningen i kardiologisk sykepleie, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU.

Studieprogramkoordinator, master i klinisk sykepleie, ISM, NTNU Trondheim

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015