Bakgrunn og aktiviteter

Gereon Quick er professor i ren matematikk ved Institutt for matematiske fag, og er faggruppeleder for geometri & topologi. Han har en mastergrad i matematikk fra University of Cambridge, UK, og en DEA i matematikk fra Université Pierre et Marie Curie Paris, France. Han skrev sin doktorgrad ved Universität Münster, Tyskland. Som postdoc forsket han blant annet ved Harvard University i USA. 

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Baas, Nils A.; Carlsson, Gunnar E; Quick, Gereon; Szymik, Markus; Thaule, Marius. (2020) Topological Data Analysis. Springer Nature. 2020. ISBN 978-3-030-43407-6. Abel Symposia (15).

Del av bok/rapport

  • Baas, Nils A.; Carlsson, Gunnar E.; Quick, Gereon; Szymik, Markus; Thaule, Marius. (2020) Preface. Topological Data Analysis.
  • Quick, Gereon. (2012) Some remarks on profinite completion of spaces. Galois-Teichmüller Theory and Arithmetic Geometry.