MA3911 - Masteroppgave i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innen matematikk eller statistikk. Normalt vil arbeidet med oppgaven være fordelt over 2 semestre, nemlig 3. og 4. semester i masterstudiet. En bør ved starten av masterstudiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen for masteroppgaven, samtidig som man tar hensyn til breddekravene.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Oppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, som kan være av oversiktskarakter, der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for masteroppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Det kan også være aktuelt å fremlegge oppnådde resultater i løpet av arbeidet med masteroppgaven i seminarer. Når masteroppgaven er avlagt og bestått, må kandidaten opp til en avsluttende muntlig prøve (jf. § 5-3 i Utfyllende regler til studieforskriften for studier i realfag). Prøven består i at kandidaten foretar en muntlig offentlig presentasjon av masteroppgaven av ca. 30 minutters varighet. Etter presentasjonen gis det muntlig tilbakemelding på presentasjonen, og deretter sensureres masteropgaven og det settes karakter.

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man i de to første semestrene av masterstudiet har tatt relevante kurs som støtter opp under spesialområdet for oppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave INSPERA 100/100 A
Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.