MA3911 - Masteroppgave i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innen matematikk eller statistikk. Normalt vil arbeidet med oppgaven være fordelt over 2 semestre, nemlig 3. og 4. semester i masterstudiet. En bør ved starten av masterstudiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen for masteroppgaven, samtidig som man tar hensyn til breddekravene.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Oppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, som kan være av oversiktskarakter, der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for masteroppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Det kan også være aktuelt å fremlegge oppnådde resultater i løpet av arbeidet med masteroppgaven i seminarer. Når masteroppgaven er avlagt og bestått, må kandidaten opp til en avsluttende muntlig prøve (jf. § 24 i Utfyllende regler til studieforskriften for studier i realfag). Prøven består i at kandidaten foretar en muntlig offentlig presentasjon av masteroppgaven av ca. 30 minutters varighet. Etter presentasjonen sensureres masteropgaven og det settes karakter.

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man i de to første semestrene av masterstudiet har tatt relevante kurs som støtter opp under spesialområdet for oppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.