course-details-portlet

MA3911 - Masteroppgave i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innen matematikk eller statistikk. Normalt vil arbeidet med oppgaven være fordelt over 2 semestre, nemlig 3. og 4. semester i masterstudiet. En bør ved starten av masterstudiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen for masteroppgaven, samtidig som man tar hensyn til breddekravene.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Oppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, som kan være av oversiktskarakter, der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for masteroppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Det kan også være aktuelt å fremlegge oppnådde resultater i løpet av arbeidet med masteroppgaven i seminarer. I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans medutgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Når masteroppgaven er avlagt og bestått, må kandidaten opp til en avsluttende muntlig prøve (jf. § 5-3 i Utfyllende regler til studieforskriften for studier i realfag). Prøven består i at kandidaten foretar en muntlig offentlig presentasjon av masteroppgaven av ca. 30 minutters varighet. Etter presentasjonen gis det muntlig tilbakemelding på presentasjonen, og deretter sensureres masteropgaven og det settes karakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masteroppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mathematical Sciences (MSMNFMA)

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man i de to første semestrene av masterstudiet har tatt relevante kurs som støtter opp under spesialområdet for oppgaven. Krever opptak til studieprogram: Mathematical Sciences (Master's Programme) (MSMNFMA)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A

Innlevering
01.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU