Bakgrunn og aktiviteter

Har utdannelse fra HINT (lærerhøgskole) og NTNU (hovedfag idrett).

Har jobbet 15 år i grunnskolen og videregående med fagene kroppsøving og idrett. I tillegg har jeg undervist mye i naturfag og matematikk (grunnskolen).

Har vært ansatt ved NTNU FLT (tidligere HIST ALT) siden 2012, og jobber der med kroppsøving og idrett i lærerutdanningen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2015) Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag. 2015.
  • Bjerke, Øyvind; Kristensen, Geir Olav. (2014) Aktiviteter på snø og is. Akademika forlag. 2014.