Bakgrunn og aktiviteter

Underviser og forsker på marine fag med spesiell fokus på havbruk.

Ansvarlig for NTNU sin forskningstillatelse for laksefisk i sjøen.

Hovedinteresser for forskning: forstå og beskrive 1) komplekse interaksjoner mellom dyr og planter med det fysisk-kjemiske miljøet, 2) transport mekanismer i sjøen og 3) dyrevelferd.

Jeg liker å jobbe i tverrfaglige team og prøver å støtte overføring og bruken av teknologi og kunnskap mellom foreskjellige forskningsområder. Det meste av arbeidet mitt har vært relatert til havbruk, med fokus på fiskevelferd og miljøeffekter. Andre interesseområder inkluderer planktologi, biologisk og kjemisk oseanografi, integrert havbruk og vitenskapelig metodeutvikling. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner