Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Wakefield, Jon; Fuglstad, Geir-Arne; Riebler, Andrea Ingeborg; Godwin, Jessica; Wilson, Katie; Clark, Samuel J.. (2017) Estimating Under Five Mortality in Space and Time in a Developing World Context. 2017.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Rue, Håvard; Lindgren, Finn Kristian; Simpson, Daniel Peter. (2015) Modelling Spatial Non-stationarity. 2015. ISBN 978-82-326-0920-8.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Simpson, Daniel Peter; Lindgren, Finn Kristian; Rue, Håvard. (2015) Constructing Priors that Penalize the Complexity of Gaussian Random Fields. 2015.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Simpson, Daniel Peter; Lindgren, Finn Kristian; Rue, Håvard. (2015) Interpretable prior for hyperparameters for {G}aussian random fields. 2015.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Simpson, Daniel Peter; Lindgren, Finn Kristian; Rue, Håvard. (2014) Do We Need Non-Stationarity in Spatial Models?. 2014.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Lindgren, Finn Kristian; Simpson, Daniel Peter; Rue, Håvard. (2013) Exploring a New Class of Non-stationary Spatial Gaussian Random Fields with Varying Local Anisotropy. 2013.
  • Fuglstad, Geir-Arne; Simpson, Daniel Peter; Lindgren, Finn Kristian; Rue, Håvard. (2013) Non-stationary Spatial Modelling with Applications to Spatial Prediction of Precipitation. 2013.
  • Fuglstad, Geir-Arne. (2010) Finding the Largest Eigenvalues of Large Matrices. 2010.