TMA4500 - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeid på 15 sp i valgt tema.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg en vitenskapelig arbeidsmetode ved å fordype seg i et spesifikt tema. Dette omfatter å innhente informasjon gjennom litteraturstudier og annet kildesøk, samt kombinere denne med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive utarbeide en prosjektplan med milepæler sammen med veileder, rapportere del-resultater, og skrive en prosjektrapport i følge vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Forkunnskapskrav

Kravene stilles av veileder.

Kursmateriell

Oppgis ved starten av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4700 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.