course-details-portlet

TMA4500 - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeid på 15 sp i valgt tema.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg en vitenskapelig arbeidsmetode ved å fordype seg i et spesifikt tema. Dette omfatter å innhente informasjon gjennom litteraturstudier og annet kildesøk, samt kombinere denne med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive utarbeide en prosjektplan med milepæler sammen med veileder, rapportere del-resultater, og skrive en prosjektrapport i følge vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk og matematikk (MTFYMA)

Kursmateriell

Oppgis ved starten av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4700 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Numerikk
  • Matematikk
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU