course-details-portlet

TMA4500 - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeid på 15 sp i valgt tema.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg en vitenskapelig arbeidsmetode ved å fordype seg i et spesifikt tema. Dette omfatter å innhente informasjon gjennom litteraturstudier og annet kildesøk, samt kombinere denne med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive utarbeide en prosjektplan med milepæler sammen med veileder, rapportere del-resultater, og skrive en prosjektrapport i følge vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved starten av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4700 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Numerikk
  • Matematikk
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU