course-details-portlet

TMA4900 - Industriell matematikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt innenfor et av områdene dekket av industriell matematikk.

Læringsutbytte

1. Kunnskap: Studenten kan demonstrere inngående kunnskap om og innsikt i et avgrenset tema innenfor fagområdene som dekkes av industriell matematikk ved å kunne forklare og anvende de underliggende teoretiske begrep og teknikker.

2. Ferdigheter: Studenten er i stand til å utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid med problemstillinger i matematiske fag, relevante for industri og næringsliv. Arbeidet skal være forskningsbasert, og kan være både av teoretisk og anvendt karakter.

3. Generell kompetanse: Studenten skal kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler. Studenten skal kunne formidle resultatene fra arbeidet både muntlig og i vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid under regelmessig veiledning av faglærer. Det vil bli en muntlig presentasjon av oppgaven i forkant av innleveringsfristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i De forente nasjoners bærekraftsmål.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk og matematikk (MTFYMA)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Industriell matematikk (MTFYMA-IM)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU