TMA4900 - Industriell matematikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

1. Kunnskap: Studenten kan demonstrere inngående kunnskap om og innsikt i et avgrenset tema innenfor fagområdene som dekkes av industriell matematikk ved å kunne forklare og anvende de underliggende teoretiske begrep og teknikker.

2. Ferdigheter: Studenten er i stand til å utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid med problemstillinger i matematiske fag, relevante for industri og næringsliv. Arbeidet skal være forskningsbasert, og kan være både av teoretisk og anvendt karakter.

3. Generell kompetanse: Studenten skal kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler. Studenten skal kunne formidle resultatene fra arbeidet i vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid under regelmessig veiledning av faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Industriell matematikk (SIF3)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.