Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en doktorgrad i sosiologi og jobber som professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Mine forskningsinteresser er kompetanse og organisering i arbeidslivet, og teknologi og samhandling i helsetjenesten. Jeg underviser i kvalitativ metode på flere nivå, samt i emner som omhandler læring, utvikling og endring i organisasjoner. 

Aktuelt prosjekt:

Evaluering av pakkeforløp for kreft (EPAK), finansiert av Norges forskningsråd

https://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-pakkeforlop-for-kreft/

Forskergruppe ved IPL:

Innovasjon og samhandling i organisasjoner

COIN https://www.ntnu.no/ipl/innovasjon-og-samhandling

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-41680-2.

Del av bok/rapport

  • Håland, Erna; Toussaint, Pieter Jelle. (2013) Kommunikasjon, samarbeid og læring: Erfaringer fra et nettbasert læringsprogram for helsepersonell på Fosen. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
  • Håland, Erna. (2011) Mellom egenskap og prosess - ulike forståelser av kompetansebegrepet. Voksne, læring og kompetanse.
  • Håland, Erna; Melby, Line. (2010) Ambisjoner og ambivalens: Helsepersonells forståelse av digitaliserte pasienter. Digitale pasienter.

Rapport/avhandling