DT8117 - Gridteknologi og Heterogene Beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Formålet med emnet er å studere grid teknologi og anvendelser av heterogene systemer for intense beregningsoppgaver innenfor datateknikk. Hovedvekt legges på numeriske problemstillinger, bl.a. kombinasjon av numeriske simuleringer og grafikkbehandling av store datamengder og/eller databehandling med sanntidskrav. Innholdet vil kunne tilpasses studentenes interesser og bakgrunn.

Læringsutbytte

Hovedmålet med dette kurset er å gi deltagerene innsikt om nyere teknologi innen grid computing og heterogene systemer, inklusive teknikker for optimering av algoritmer for mange-kjerneteknologi.

Kunnskap:
Kandidaten vil få innsikt i det mangfold av abstraksjonsnivåer den teknologiske utviklingen gir innen heterogen databehandling, fra teknikker for å ivareta programmerbarhet på enkeltsystemer med ulike nivåer av minne, til teknologiene bak "Grid" og "Cloud computing".

Ferdighet:
Prosjektarbeidene vil gi erfaring med eksperimentell metode for å analysere heterogene beregningsressurser egnet til kandidatens eget forskningtema, samt systematisk litteraturstudium for å plassere denne i faglig kontekst.

Generell kompetanse:
Evne til å beherske nyere teknologi innen grid computing og heterogene systemer, inklusive teknikker for optimering av algoritmer for mange-kjerneteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier der studentene aktivt deltar samt 2 prosjektoppgaver
som kan omfatte implementering og analyse av relaterte tema.

Forkunnskapskrav

TDT 4200 Parallelle beregninger eller godkjenning fra faglærer

Kursmateriell

Velges etter behov.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.