Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som forsker på prosjektet MEATigation, ledet av Sophia Efstathiou på Institutt for filosofi og religionsvitenskap. MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation er et forskningsprosjekt finansiert av KLIMAFORSK-programmet (2020-2024). Vi forstår kjøtt som kultur og utforsker hvordan kjøtt er basert på sosial praksis som fletter sammen mening, identiteter og verdier; kompetanse, ferdigheter og yrker; materialer, dyr og landskap som alle inngår i det å produsere kjøtt. Min del i prosjektet er å kartlegge og analysere hvordan kjønns- og urfolksperspektiver virker sammen i kjøttkultur i Norge

Tidligere arbeid

Mitt postdoktorprosjekt, 'Fortellinger om integrering og tilhørighet i kystsamfunn' utforsker kunnskap og arbeid som både identitetsmarkører, og som en måte å oppnå eller ivareta tilhørighet til små kystsamfunn i Nordland og Finnmark. Jeg fokuserer særlig på områder med en etnisk blandet befolking (samer, kvener, norsker, innvandrere). Formålet med prosjektet er å utforske integrering, flerkulturalitet og tilhørighet, og hvordan forståelser av disse fenomenene historisk kan belyse samtidig migrasjon og tilhørighet i kystsamfunn. 
 
Jeg disputerte med avhandlingen Au pairing in Norway. The production of a (non-) worker i 2015 (Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning, NTNU). De siste årene har jeg jobbet på KUN, et kompetansesenter for likestilling og mangfold i Steigen, Nordland. Jeg har særlig jobbet med tema knyttet til hatytringer og diskriminering, Istanbulkonven og vold i nære relasjoner, seksualitetsunderivisning i skolen, og lhbt-tematikk med fokus på levekår for skeive med innvandrerbakgrunn, enslige mindreårige asylsøkere, og lhbt-ungdoms bruk av helsetjenester på bygda og i samiske språkforvaltningsområder). 
 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014