Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/ arbeidsområde 

 • Master - Barn og unges psykiske helse (MDV6290)
 • Master i psykisk helse - 3 studieretninger; barn-og unges psykiske helse og barnevern, miljøterapeutisk arbeid og psykisk helsearbeid  (MDV6490)
 • Forskningsprosjekt ECHO (gruppebasert skoleintervensjon for barn med emosjonelle vansker)
 • Forskningsprosjekt UHNN (Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge)
 • Temagruppe kommunale tjenester og folkehelse

Kompetanse

 • Sosionom, diplomøkonom, pedagogikk og hovedfag sosialt arbeid
 • coach NLP-practitioner
 • PhD helsevitenskap 

Bakgrunn

 • Sosialt arbeid og barnevern kommunal praksis
 • Spesialisthelsetjeneste psykiatri
 • Høgskole -og universitet helse -og sosialfag

Spesielle interesser

 • Skoleforskning
 • Fritidens betydning i folks liv
 • Folkehelsearbeid
 • Minoritetsperspektiv
 • Sosial ulikhet og levekår
 • Kjønnsperspektiv