Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatrien

 

 

NY DATO: 1. OG 2. JUNI 2022

Sted: Royal Garden, Trondheim

 

Aktuell konferanse for:

  • Forskere/terapeuter som gir internettbasert behandling til barn og unge 
  • Behandlere som kunne tenke seg å arbeide (mer) med denne behandlingsformen

Tilrettelegging for digital behandling og utvikling av ulike digitale behandlingsprogrammer er noe det jobbes og eksperimenteres med flere steder. Denne konferansen er en arena hvor ulike aktører kan fortelle om sine programmer og dele erfaringer for å inspirere og lære av hverandre, kanskje til og med initiere samarbeid og felles løsninger.

Konferansen er en god anledning til å gjøre behandlingen kjent for et interessert publikum, både de med lite erfaring og de som allerede bruker internettløsninger og vil lære mer.

På dag 2 vil også relevante helsepolitiske aktører og representanter fra Helseplattformen, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Midt-Norge delta og bidra på konferansen.

Konferansen vil bli hybrid, dvs. digital deltakelse er mulig (og noen presentasjoner vil også være digital).

Last ned programmet (.pdf)

Dato:

1. og 2. juni 2022

Sted:

  • Royal Garden, Trondheim
  • Digitalt

Påmelding

Viktig informasjon:

Viktig informasjon:

  1. Dersom du ønsker overnatting og vil være sikret å kunne bo på konferansehotellet må du melde deg på senest 04.04.2022.
  2. For fysisk deltakelse er fristen 15.05.2022.
  3. For digital deltakelse er fristen 25.05.2022.

Program

Program

Arbeidsform: Workshop i kombinasjon med forelesninger, fasilitator: Tormod Rimehaug
Fokus på klinikk.
 

Program 01.06.2022
10:00 Velkommen til konferansen Line Knutsen Lund
10:15 Oversikt over internettbasert behandling for psykiske lidelser hos barn og unge i Sverige: State of the art Fabian Lenhard
11:00 Pause  
11:15 VR-assistert CBT for ungdom med psykose Guri-Elise Holgersen
11:45 Digital behandling av tics Judith Becker Nissen
12:15 Utvikling av digital ressurs «e-RISK» for engstelige barn og unge og internett-programmet «Spinnville følelser» (undervisning om følelser for barn 6-12 år) Åshild Tellefsen Håland
13:00 Lunsj  
13:45

Digital behandling av barn og unge i Gøteborg

Karin Melin
14:15 Digital behandling i BUP på Island Gudmundur Skarphedinsson
14:45 Pause  
15:00 Digital behandling av barn og unge med OCD: eCBT prosjektet i Trondheim Bernhard Weidle & Lucía Babiano-Espinosa
15:30 Kognitiv terapi online på video for sosial angst hos ungdom - er det virksomt? Einar Heiervang
16:00 Takk for i dag! Odd Sverre Westbye

Arbeidsform: Workshop i kombinasjon med forelesninger, fasilitator: Tormod Rimehaug

Fortsette fokuset på behandling i klinikk. Hvordan komme i gang med slik behandling? Forutsetninger etc.

Konsensusdiskusjon om bruk av digital behandling i BUP, metoder, målgrupper, samhandling med andre etc.
 

Program 02.06.2022
09:00 Velkommen til dag 2 Bernhard Weidle
09:15 Presentasjon av ECHO’s 3 digitale løsninger Simon-Peter Neumer, Lene-Mari P. Rasmussen & Kristin Martinsen
10:15 Bergen 4-Dager Intensiv behandling for angstlidelser og OCD nettbasert Bjarne Hansen
10:45 Pause  
11:00 Opp og NettOpp – to mobilapper for å fremme psykiske helse hos ungdom. Sabine Kaiser & Henriette Kyrrestad
11:30 ICBT for Angst og OCD implementering i Ahus og Endret behandlings-design med video ved OCD Teamet VV HF. OCD Teamet VV HF og forskningsavdelingen Ahus Nor Christian Torp
12:00 Siste nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet om digitalisering i helsetjenesten (Planer, ønsker, insentiver etc.) Gitte Huus
12:20 Helsedirektoratets digitale satsning på ungdom Wenche Snell
12:40 Innlegg fra Helse Midt-Norge - RHF Siv Mørkved
13:00 Lunsj  
13:45 Hvordan vil fremtiden se ut med tanke på digitale løsninger i utredning og behandling innen spesialisthelsetjenestene? Kristine Holbø
14:05 Rundebordsdiskusjon om veien videre:
Deltakere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge - RHF, BUP (Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk og forskninng)
 
15:00 Avslutning av konferansen Odd Sverre Westbye

Royal Garden

Sosiale medier

Facebook