Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradprosjektet mitt er en del av forskningsprosjektet Acquisition of English in the Multilingual Classroom (AcEngMulCla). I prosjektet mitt undersøker jeg hvordan flerspråklige elever i Norge (de som ikke har norsk som morsmål) lærer seg engelsk, og hvordan disse elevene bruker sin flerspråklig kompetanse i det engelske klasserommet. Jeg er også medlem av forskningsgruppen Multilingualism and intercultural education: on the path between home, school, and university.

Bakgrunn

Jeg tok en mastergrad i Theoretical Linguistics ved UiT – Norges Arktiske Universitet, og masteroppgaven min handlet om kodeveksling i språktilegnelsen av tospråklige barn. Jeg har også en mastergrad i TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) fra Seattle Pacific University. Jeg studerte språkvitenskap og fransk ved the University of North Carolina at Chapel Hill.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bentzen, Kristine; Walla, Dianna. (2017) Code mixing in early bilingual acquisition: dominance, language modes, and discourse strategies. A case study of bilingual acquisition of Norwegian and English. 2017.