Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Steinnes, E.; Andersson, Ellen Marie. (1991) Atmospheric deposition of mercury in Norway: Temporal and spatial trends. Water, Air, and Soil Pollution, Focus. vol. 56.