Bakgrunn og aktiviteter

Michael Francis Duch (1978) er født og oppvokst i Trondheim og spiller kontrabass.

Duch er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere.

Duch avsluttet sin treårige periode som kunststipendiat ved Institutt for Musikk, NTNU, med disputas 30. oktober 2010. Med prosjektet “Friimprovisasjon – Sjanger og Metode” forsket han på friimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk.

Han har vært med på over 70 utgivelser i ulike format, og har spilt solokonserter flere steder i Norge og Sverige, samt i Reykjavik, Aten, Madrid, Wien, Glasgow, Huddersfield og London. 

Duch spiller i en trio med John Tilbury og Rhodri Davies, improkvartetten LEMUR med Bjørnar Habbestad, Hild Sofie Tafjord og Lene Grenager, frijazz med trioen EN EN EN med Tor Haugerud og Eirik Hegdal samt i flere andre konstelasjoner. Han har også samarbeidet med Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre, for å nevne noen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Duch, Michael Francis; Wolff, Christian; Lewis, George. (2019) Lewis Wolff Duch. Lewis Wolff Duch
 • Duch, Michael Francis; Aarskog, Stig Førde. (2014) Bjørn Fongaard, musikk av. Sonater for ett instrument, opus 125, nr. 51/52. Concerto for Contr. basso and tape, oups 131, nr. 121.
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie; Habbestad, Bjørnar. (2014) Critical Band (WP) A site-specific composition for 4 orchestral groups. null
 • Duch, Michael Francis. (2012) BBC Scottish Symphoni Orchestra: Cage at 100. null

Bøker

 • Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Duch, Michael Francis; Tafjord, Hild Sofie. (2013) Critical Band A site-specific compostition for 9-16 musicians. 2013. ISBN 9788299876537.

Del av bok/rapport

 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar. (2015) Lemur in Rehearsal and Performance. vs. Interpretation: An Anthology on Improvisation, vol. 1.

Rapport/avhandling

 • Duch, Michael Francis; Alterhaug, Bjørn; Tilbury, John. (2010) Free Imrovisation - Method and Genre Artistic Research in Free Improvisation and Improvisation in Experimental Music / Michael Francis Duch. 2010.

Andre

 • Duch, Michael Francis. (2019) The Virtuoso Listener: On Spectral Music and Listening. Spectralisms 2019: International Conference – 2nd edition . IRCAM; IRCAM, Paris. 2019-06-12.
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie; Thuestad, Thorolf. (2018) Polytop - utstilling. Lydinstallasjon [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Nasjonalmuseet -arkitektur; Oslo. 2018-01-20 - 2018-02-05.
 • Duch, Michael Francis; Welsh, Jeremy. (2018) MUMOK Doppelleben - Opus 17 a Darboven. MUMOK museum moderner kunst stiftung ludwig wien [Kunstnerisk og museal presentasjon] . MUMOK museum moderner kunst stiftung ludwig wien; Wien. 2018-06-23 - 2018-11-11.
 • Duch, Michael Francis; Tilbury, John; Davies, Rhodri. (2017) Cornelius Cardew: Works 1960-70 (vol II). +3db records, Bergen. 2017.
 • Duch, Michael Francis. (2015) Tomba Emanuelle - On spatiality and site-specific music. InTime Symposium . Coventry University; Coventry. 2015-10-25 - 2015-10-25.
 • Duch, Michael Francis. (2014) Tomba Emanuelle. SOFA Music, Oslo, Norway. 2014.