course-details-portlet

IDATA2303 - Datamodellering og databaseapplikasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • Fagets historikk
 • Terminologi
 • Relasjonsdatabasesystemer: datamodellering, design, realisering
 • Normalisering
 • Structured Query Language (SQL)
 • Tabelldefinisjon og datamanipulering
 • Avanserte spørreteknikker
 • Databasesikkerhet
 • Databaseintegritet
 • Database design

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten har kunnskap om:

 • Sentrale begreper om databasesystemer
 • SQL språk for både datadefinisjon og spørringer

Ferdigheter - kandidaten kan:

 • Utforme effektive databaser med bruk av normalisering
 • Skrive effektive SQL dataspørringer
 • Utvikle programvare som er tilkoblet til SQL databaser
 • Installere og sette opp SQL databaseserver

Generelt kompetanse - kandidaten skal være i stand til:

 • Planlegge og gjennomføre programvareutviklingsprosjekter som inneholder databaser
 • Kommunisere fagtemaer både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Temaforelesninger, øvinger og gruppeprosjektarbeid. Faget krever stor egeninnsats. Obligatoriske arbeidskrav: Prosjektsøknad og prosjektrapportering i.h.t. fastsatte frister. Nærmere bestemmelse om minimumskrav til innhold og tidsfrister vedrørende prosjektet gis av faglærer ved studiestart. Prosjektet skal være innlevert og godkjent før eksamen kan avlegges.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Alle obligatoriske øvinger må være må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATA2002 7.5 HØST 2023
IDATT2002 7.5 HØST 2023
IDATG2002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Databaseteknikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 49
G317 Gnisten/Fagskolen 4
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU