course-details-portlet

IDATA2306 - Applikasjonsutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen applikasjonsutvikling. Emnet vektlegger transaksjoner, persistering, Object-relational mapping (ORM), webtjenester og meldingstjenester. Viktige eksempler vil være tjenere basert på rammeverket Jakarta EE og Eclipse Microprofile samt kjøremiljø som Docker og Kubernetes.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunskap om tjenester en applikasjonstjener tilbyr, hvordan tjenestene kan utnyttes i en distribuert applikasjon og hvordan en applikasjonstjener kan driftes i et konteinerbasert kjøremiljø.
Studenten skal kunne arbeide med IDE’er, byggsystemer, applikasjonsservere og konteinere.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne programmere applikasjonstjenere og utnytte konteinere effektivt, som systemutvikler og administrator.
Studenten skal kunne utvikle en distribuert applikasjon fra grunnen samt drifte applikasjoner i et moderne kjøremiljø.

Generell kompetanse:
Studenten skal kjenne utfordringer med og løsninger for utvikling av distribuerte applikasjoner.
Studenten skal kjenne utfordringer med og løsninger for drifting av distribuerte applikasjoner i et morderne kjøremiljø.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Annonseres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID303911 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
  • Datateknikk
  • Informasjonsteknologi
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E 03.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) 03.06.21 og 04.06.21
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU