Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cantero, Daniel; Øiseth, Ole; Rønnquist, Anders. (2018) Time-frequency analysis of suspension bridge response for identification of vortex induced vibrations. Experimental Vibration Analysis for Civil Structures. EVACES 2017..