Bakgrunn og aktiviteter

Se engelsk side for mer informasjon:

Daniel Cantero's profile in English

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2019

2018

2017

2016