course-details-portlet

BYGT2320 - Betongkonstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Spennbetong, materialegenskaper, forspenningsmetoder og virkemåte. Dimensjonering av spennbetongkonstruksjoner i bruks- og bruddgrensetilstanden.

Betongelementbygg, bæresystem og elementtyper.

Beregning av fundamenter

Læringsutbytte

Emnet omhandler spennbetong, herunder virkemåte, materialegenskaper, og dimensjonering i Bruks- og bruddgrensetilstanden. Videre undervises det i Betongelementkonstruksjoner, generell utførelse, detaljforming og dimensjonering av ulike elementtyper og forbindelsene mellom dem. Fundamneter for søyler og vegger. Undervisningen er relatert til Eurocode 2. Betongkonstruksjoner 2 har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Spennarmeringen materialegenskaper
 • Spennarmeringens virkemåte og praktisk utførelse i forskjellige konstruksjonstyper
 • Dimensjonering av spennarmerte konstruksjoner i bruks- og bruddgrensetilstanden
 • Generell utførelse av betongelementbygg
 • Dimensjonering av horisontale og vertikale betongelementskiver sammansatt av enkeltelementer
 • Utførelse og dimensjonering av ulike prefabrikkerte betongelementtyper og forbindelsene mellom dem
 • Virkemåten og beregning av fundamenter

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Dimensjonere og verifisere at ulike typer spennarmerte konstruksjoner har tilstrekkelig kapasitet i bruks- og bruddgrensetilstanden
 • Dimensjonere og kjenner utførelsen til de vanligste typene betongelementer
 • Dimensjonere og kjenner utførelsen til de vanligste typene forbindelser mellom betongelementer
 • Designe og dimensjonere fundamenter for søyler og vegger

Generell kompetanse:

Kandidaten forstår:

 • Hvordan spennarmering virker i ulike konstruksjoner
 • Dimensjoneringsgrunnlaget for spennarmerte betongkonstruksjoner
 • Bakgrunnen for element- og detaljutforming i betongelementkonstruksjoner
 • Dimensjoneringsmetodene og grunnlaget for betongelementer og fundamenter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen i mars.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2, Akademika forlag. 2. utgave

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksoner. Del 1-1: Allmene regler og regler for bygninger

Betongelementboken utgitt av Betongelementforeningen:

 • Volume A: Bygging med betongelementer (Construction with precast concrete elements)
 • Volume B: Avstivning og kraftoverføring (Bracing and load transmission)
 • Volume C: Elementer og knutepunkt (Precast elements and joints)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialer
 • Konstruksjonsteknikk
 • Betongkonstruksjoner
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Betongteknologi
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 04.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 28
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 9
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU