course-details-portlet

TKT4220 - Betongkonstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Spennbetong, materialegenskaper, forspenningsmetoder og virkemåte. Dimensjonering av spennbetongkonstruksjoner i bruks- og bruddgrensetilstanden. Beregningsmodeller og avstivningsystemer. Betongelementbygg, bæresystem og elementtyper.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 2 er det andre emnet innen dimensjonering av betongkonstruksjoner, og undervises i høstsemesteret i 4.årskurs. Emnet omhandler spennbetong, herunder virkemåte, materialegenskaper, og dimensjonering i Bruks- og bruddgrensetilstanden. Videre undervises det i Betongelementkonstruksjoner, generell utførelse, detaljforming og dimensjonering av ulike elementtyper og forbindelsene mellom dem. Avstiving av betongelementbygg er også grundig behandlet. Undervisningen er relatert til Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Betongkonstruksjoner 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Spennarmeringen materialegenskaper
- Spennarmeringens virkemåte og praktisk utførelse i forskjellige konstruksjonstyper
- Dimensjonering av spennarmerte konstruksjoner i bruks- og bruddgrensetilstanden
- Generell utførelse av betongelementbygg
- Fordeling av horisontale laster til avstivingssystemet
- Dimensjonering av horisontale og vertikale betongelementskiver sammansatt av enkeltelementer
- Utførelse og dimensjonering av ulike prefabrikkerte betongelementtyper og forbindelsene mellom dem

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Dimensjonere og verifisere at ulike typer spennarmerte konstruksjoner har tilstrekkelig kapasitet i bruks- og bruddgrensetilstanden
- Designe og dimensjonere avstivingssystemer for betongelementbygg
- Dimensjonere og kjenner utførelsen til de vanligste typene betongelementer
- Dimensjonere og kjenner utførelsen til de vanligste typene forbindelser mellom betongelementer

Generell kompetanse:
Kandidaten forstår:
- Hvordan spennarmering virker i ulike konstruksjoner
- Dimensjoneringsgrunnlaget for spennarmerte betongkonstruksjoner
- Bakgrunnen for element- og detaljutforming i betongelementkonstruksjoner
- Dimensjoneringsmetodene og –grunnlaget for betongelementer
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og kompendier oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU