Bakgrunn og aktiviteter

Cecilie Haugen er professor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser er innen utdanningssosiologi, hvor blant annet Basil Bernsteins teorier utgjør en sentral referanseramme. Hun har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om møtet mellom OECD og norsk utdanningspolitikk, samt hvordan norsk utdanningspraksis endres i møtet med internasjonale trender. Hennes pågående prosjekter omhandler kunnskapsdiskurser i norsk skole og lærerutdanning, læreres og skolers autonomi i dagens styringskontekst, samt likeverdsspørsmål i dagens skolepraksis.

Hun har erfaring fra skole og PPT, hvor hun tidligere har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Haugen er tilknyttet forskningsgruppen Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (UMU)  ved ILU.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bjordal, Ingvil; Haugen, Cecilie. (2021) Fra fellesskole til konkurranseskole. Markedsretting i grunnskolen-sentrale virkemidler og lokale erfaringer. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215029733.
  • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
  • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.

Del av bok/rapport

  • Haugen, Cecilie. (2019) PALS - styring mot en autoritær skole?. Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.
  • Haugen, Cecilie. (2018) Denasjonalisering av utdanning? OECD og den rødgrønne regjeringen på kollisjonskurs i ungdomstrinnspolitikk?. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Høyt og lavt presterende elevers fortolkninger av et læringsstrategiprosjekt. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Likeverd gjennom likhet eller likeverd gjennom mangfold? En sammenligning av OECDs og den rød-grønne regjeringens utdanningspolitikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Resultatstyring- en motor for markedsretting og økende ulikhet?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.