course-details-portlet

SKOLE6918 - Klasseledelse, demokratiske utfordringer og motstand

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter

Faglig innhold

- Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet
- Skolekultur og skolemotstand
- Profesjonsperspektiver og profesjonsetikk

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har inngående kunnskap innen følgende temaer:
- Utdanningspolitikk og lærerens profesjonelle handlingsrom
- Demokratiske utfordringer og motstand i skolen

Ferdigheter
Studenten kan
- analysere og utvikle sin praksis i relasjonsbasert klasseledelse
- gjennomføre et avgrenset FoU-prosjekt under veiledning
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Generell kompetanse
Studenten kan
- formidle selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig
- kritisk reflektere over og utvikle praksis

Læringsformer og aktiviteter

Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Studiet vektlegger samarbeid mellom studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomføring av arbeidskrav mellom samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er obligatoriske aktiviteter mellom hver samling som må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Vurdering:
Vurderingsformen er en prosjektoppgave som skrives i gruppe på 2 eller 3 personer (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er blitt gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger.

I tillegg holdes en individuell muntlig eksamen (20 min).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse (KRELKL)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU