course-details-portlet

SKOLE6918 - Klasseledelse, demokratiske utfordringer og motstand

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter A

Faglig innhold

 • Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet
 • Skolekultur og skolemotstand
 • Profesjonsperspektiver og profesjonsetikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap innen følgende temaer:

 • Utdanningspolitikk og lærerens profesjonelle handlingsrom
 • Demokratiske utfordringer og motstand i skolen

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og utvikle sin praksis i relasjonsbasert klasseledelse
 • gjennomføre et avgrenset FoU-prosjekt under veiledning
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig
 • kritisk reflektere over og utvikle praksis

Læringsformer og aktiviteter

Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Studiet vektlegger samarbeid mellom studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomføring av arbeidskrav mellom samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatoriske aktiviteter mellom hver samling som må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Vurdering: Vurderingsformen er en prosjektoppgave som skrives i gruppe på 2 eller 3 personer (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er blitt gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger. I tillegg holdes en individuell muntlig eksamen (20 min).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse (KRELKL)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU