course-details-portlet

SKOLE6917 - Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeeksamen 100/100 1 semestre

Faglig innhold

 • Relasjonell ledelse og relasjonsbasert samarbeid
 • Klasseledelse og læringsmiljø
 • FoU-arbeid og forholdet teori og praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs har studenten bred kunnskap innen følgende temaer:

 • det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for relasjonsbasert klasseledelse
 • forsknings- og utviklingsarbeid innen relasjonsbasert klasseledelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende teoretiske perspektiver som analyseverktøy som grunnlag for profesjonelle drøftinger
 • har kunnskap om relasjonens betydning for læringsmiljøet i forhold til elever, foreldre og kolleger

Generell kompetanse

Studenten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan drøfte disse i sammenheng med relasjonsbasert klasseledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Videreutdanningen i relasjonell klasseledelse er prosess- og opplevelsesorientert. Formen veksler mellom teoretiske opplegg og øvelser med faglige perspektiver og refleksjon. Det legges stor vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomføring av arbeidskrav mellom samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Det er obligatoriske aktiviteter mellom hver samling som må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Vurdering: Vurderingsformen er en skriftlig semesteroppgave som kan skrives i gruppe på 2 eller 3 studenter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse (KRELKL)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU