course-details-portlet

SKOLE6917 - Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

- Relasjonell ledelse og relasjonsbasert samarbeid
- Klasseledelse og læringsmiljø
- FoU-arbeid og forholdet teori og praksis

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført kurs har studenten bred kunnskap innen følgende temaer:
- det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for relasjonsbasert klasseledelse
- forsknings- og utviklingsarbeid innen relasjonsbasert klasseledelse

Ferdigheter
Studenten
- kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
- kan anvende teoretiske perspektiver som analyseverktøy som grunnlag for profesjonelle drøftinger
- har kunnskap om relasjonens betydning for læringsmiljøet i forhold til elever, foreldre og kolleger

Generell kompetanse
Studenten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan drøfte disse i sammenheng med relasjonsbasert klasseledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Videreutdanningen i relasjonell klasseledelse er prosess- og opplevelsesorientert. Formen veksler mellom teoretiske opplegg og øvelser med faglige perspektiver og refleksjon. Det legges stor vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomføring av arbeidskrav mellom samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er obligatoriske aktiviteter mellom hver samling som må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Vurdering:
Vurderingsformen er en skriftlig semesteroppgave som kan skrives i gruppe på 2 eller 3 studenter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse (KRELKL)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU