Bakgrunn og aktiviteter

Cecilie Skaalvik er ansatt som universitetslektor i pedagogikk ved ILU og tilhører fagenheten yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse.

Hun har lang og variert undervisningserfaring og ledererfaring fra grunnskolen. De siste årene har hun undervist i pedagogikk, spesialpedagogikk og ved den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU.

Cecilie er engasjert i en rekke forskning og utviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Skaalvik, Cecilie; Uthus, Marit. (2020) Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215036168.

Del av bok/rapport

  • Skaalvik, Cecilie. (2020) Belastninger og ressurser i rollen som skoleleder. Ledelse innenfra.
  • Skaalvik, Cecilie. (2020) Hvorfor jeg vil være rektor, og hva jeg vil arbeide med. Ledelse innenfra.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Human agency. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Innledning. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Mestringsforventning. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren; Uthus, Marit. (2020) Avsluttende refleksjoner. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Cecilie. (2020) Noen pedagogiske prinsipper for opplæring til selvstendighet. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.