Bakgrunn og aktiviteter

PhD i drama/teater fra NTNU og Queensland University of Technology, Australia (2014).

Førsteamanuensis i drama/teater ved IKM, emneansvarlig DRA 2002 Prosjektteater for ungdom, underviser DRA 1000 Innføring i drama/teater, KM 1002 Innføring i drama og teater, KM 2000 Bacheloroppgaven.

Forskningsinteresser:

 • Egenskapt/devised teater
 • Ungdomsteater
 • Teaterproduksjon
 • Teater og levd erfaring

Bakgrunn som teaterarbeider, regissør og deviser i Uendelig Teater, Hærmendene, FJB filmproduksjoner. Teaterfaglig konsulent i HATS http://hats.no, fagsenterleder for scenekunst Tromsdalen Kulturhus http://kulta.no, leder barne-og ungdomsteatergrupper Rotvoll Kunstskole.

Utenlandsopphold og feltarbeid:

 • Queensland University of Technology, Creative Industries, Performance studies. PhD.
 • Victoria College of the Arts, Melbourne University. Feltarbeid og sensor for 8 soloforestillinger.
 • Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold. Feltarbeid devising produksjoner.
 • Institutt for Dramaturgi, Århus Universitet, Erasmusstipend. Mastergradsstudier. Arbeidsopphold Gellerupscenen, ungdomsteaterforestilling "Fluenes Herre".

Disputerte med avhandlingen "Lived Experience and Devised Theatre Practice. A study of Australian and Norwegian Theatre Students' Devised Theatrical Practice" (2014). Cotutelle (fellesgrad) mellom NTNU og QUT, Australia.

Verv:

 • Styremedlem Teaterhuset Avant Garden (TAG) (2011 - )
 • Programråd drama/teater IKM, NTNU (2014 -)
 • Instituttstyre IKM, NTNU (2008 - 2009)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Haagensen, Cecilie. (2016) Verdens aller beste klovn får ikke sove. null

Bøker

 • Aune, Vigdis; Haagensen, Cecilie. (2018) Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-59025-3.

Del av bok/rapport

 • Haagensen, Cecilie. (2018) Gruppeprosesser og faseinndeling i egenskapt teater. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Haagensen, Cecilie. (2018) "Speil, speil på veggen der": Målgruppearbeid i egenskapt teaterproduksjon for ungdom. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Haagensen, Cecilie; Aune, Vigdis. (2018) Forord. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Haagensen, Cecilie; Aune, Vigdis. (2018) Innledning - produksjonsestetiske innganger til teaterproduksjon. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Haagensen, Cecilie; Aune, Vigdis. (2018) Introduksjon - Produksjonsestetiske innganger til teaterproduksjon. Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger.
 • Haagensen, Cecilie. (2017) Performing lived experience and autobiographical community narratives. Sharing Qualitative Research. Showing Lived Experience and Community Narratives.

Rapport/avhandling

 • Haagensen, Cecilie. (2014) Lived Experience and Devised Theatre Practice A Study of Australian and Norwegian Theatre Students’Devised Theatrical Practice. 2014. ISBN 978-82-326-0306-0.